Konkurrence påvirker kreditstandarderne

Mens øget regulering har ført til strammere kreditstandarder, trækker konkurrencen mellem institutterne i modsat retning. Ifølge institutterne medvirker konkurrenternes adfærd til at lempe standarderne. Særligt for erhverv har konkurrenternes adfærd haft betydning, så standarderne er blevet lempet en smule de seneste par kvartaler. Institutterne forventer også lempelser for erhverv i det kommende kvartal.På trods af at konkurrenternes adfærd også trækker kreditstandarderne for private kunder i mere lempelig retning, strammes standarderne overordnet set for private. Institutterne forventer også, at kreditstandarderne vil blive strammet i det kommende kvartal. Kun i de mindre banker er kreditstandarderne blevet lempet en smule i 3. kvartal. ​Kreditstandarder og påvirkning fra konkurrenters adfærd  ​Anm. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv og private.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Konkurrence påvirker kreditstandarderne

 

Comments are closed.