Husholdningernes formue i investeringsforeningerne har nået næsten 500 mia. kr.

Husholdningernes formue i investeringsforeningerne nåede i 1. kvartal 2017 op på næsten 500 mia. kr. – en fordobling på syv år. Af de 500 mia. kr. udgør obligationsafdelingerne godt 46 pct., mens aktieafdelingerne og de blandede afdelinger udgør henholdsvis 37 og 15 pct. Hedgeafdelinger, der blev introduceret i 2004, udgør fortsat blot 2 pct. af den samlede formue. De seneste kvartaler har husholdningerne nedbragt deres investeringer i obligationsafdelingerne og modsat øget deres investeringer i de øvrige afdelingstyper.Den markante udvikling i formuen er siden 2010 primært drevet af husholdningernes køb af investeringsforeningsbeviser, som står for 70 pct. af stigningen, mens kursgevinster på beviserne udgør de resterende 30 pct. Afkastet på husholdningernes investeringer består af kursgevinster og udbyttebetalinger. Siden 2010 er det primært i aktieafdelingerne, at der har været store kursgevinster mens udbyttebetalingerne er ligeligt fordelt på aktie- og obligationsafdelinger.​​Husholdningernes formue i investeringsforeninger, akkumulerede nettotransaktioner og afkastAnm.: Figuren til venstre viser husholdningerne samlede formue i investeringsforeningerne fordelt på type af investeringsafdeling. Figuren til højre viser, hvordan væksten i formuen kan fordeles mellem kursgevinster og nettotransaktioner. Nettotransaktionerne er her også fordelt på investeringsafdelingstype. Kursgevinster og nettotransaktioner udgør den samlede vækst i formuen. Kursgevinster og udbyttebetalinger udgør det samlede afkast fra investeringsforeningerne til husholdningerne.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Husholdningernes formue i investeringsforeningerne har nået næsten 500 mia. kr.

 

Comments are closed.