Husholdningerne vælger igen variabelt forrentede lån med afdrag

I marts bidrog realkreditlån med variabel rente og afdrag igen positivt til væksten i danske husholdningers boliglån. De har været i tilbagegang siden efteråret 2014, men vinder nu igen frem. Særligt lån med referencerente – kendt som bl.a. F-kort – bidrager til stigningen. Lånene havde i slutningen af 2015 den højeste andel af lån med afdrag i forhold til øvrige variabelt forrentede låntyper. Andelen af afdrag er dog højest for husholdninger, der har optaget lån med fast rente. De seneste par år har husholdningerne generelt bevæget sig fra lån uden afdrag til lån med afdrag. Særligt lån med fast rente og afdrag har i 2015 bidraget positivt til væksten i husholdningernes realkreditlån, mens lån med variabel rente, men uden afdrag, har bidraget negativt. I takt med at spændet mellem den faste og de variable renter blev mindre i løbet af 2015, optog husholdningerne således i højere grad lån med fast rente, men viste fornyet interesse for variabelt forrentede lån, da spændet på ny blev udvidet i 2. halvår. ​Årlig vækst og vækstbidrag i realkreditudlån til husholdninger og andelen af nye eller genforhandlede lån fordelt på låntyper​Anm. F-kort dækker over lån, hvor renten tilpasses hvert halve år på baggrund af Cita-renten. Udlånet er ekskl. fælles fundede lån. I venstre figur (udestående udlån) vises udlånet til husholdningernes ejerboliger og fritidshuse, mens der i højre figur (nyudlån) er inkluderet hele husholdningssektoren, da der ikke findes ejendomskategori for nye forretninger.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Husholdningerne vælger igen variabelt forrentede lån med afdrag

 

Comments are closed.