Husholdningerne køber i stigende grad obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser

Over de seneste fem år har husholdningerne øget deres beholdning af obligationsbaserede investeringsforeninger med 72 mia. kr. Værdien af disse investeringer udgør nu 26 pct. af deres samlede portefølje af værdipapirer på 876 mia. kr. Samtidig har de nedbragt deres beholdning af obligationer holdt i eget depot med 95 mia. kr., som nu alene dækker over 9 pct. af porteføljen mod 26 pct. i 2010.I samme periode har husholdningerne samlet set reduceret deres beholdning af aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser med 31 mia. kr. Værdien af disse investeringer er trods nettosalget steget med 75 pct. siden 2010, fra 323 til 567 mia. kr. Stigningen har derfor udelukkende været drevet af urealiserede kursgevinster, hvilket i høj grad afspejler den generelle markedsudvikling.​Markedsværdi og akkumulerede nettotransaktioner af husholdningernes obligations- og aktierelaterede værdipapirbeholdninger​Anm.: Husholdningernes investeringer i aktier og obligationer omfatter både danske og udenlandske værdipapirer. Investeringerne i obligations- og aktierelaterede investeringsforeninger dækker over danske investeringsforeninger med fokus på danske og udenlandske værdipapirer. Figurens tidshorisont afspejler den periode, hvori det er muligt at udtrække data for investeringsforeningernes investeringspolitik. Faldet i akkumulerede nettotransaktioner af husholdningernes beholdning i aktier i april 2015 skyldes et sektorskifte fra husholdningssektoren til sektoren for ikke-finansielle virksomheder.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Husholdningerne køber i stigende grad obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser

 

Comments are closed.