Fortsat udsigt til vækst og stigende beskæftigelse

Ifølge Nationalbankens prognose fra 2. kvartal 2015 fortsætter det igangværende opsving med en vækst i økonomien på omkring 2 pct. de kommende år.Fremgangen er bredt funderet, men ventes især drevet af øget eksport, privat forbrug og erhvervsinvesteringer. Også udviklingen i ledighed og beskæftigelse tegner et billede af en økonomi i fremgang. Arbejdsmar-kedsgabet, der er et mål for, hvor meget beskæftigelsen kan stige, uden at der opstår et inflationært pres, ventes lukket i løbet af de næste par år. Hvis fremgangen bliver stærkere end skønnet i prognosen, kan der hurtigt blive udbredt mangel på arbejdskraft med risiko for overophedning til følge. Det er derfor vigtigt, at allerede vedtagne arbejdsmarkedsreformer ikke rulles tilbage, og at fokus fastholdes på reformer, der kan øge arbejdsstyrken.Fremgangen i den private sektor er nu så stærk, at finanspolitikken bør strammes, svarende til at den strukturelle saldo bringes i balance over de næste par år. Det skal mindske risikoen for, at opsvinget løber løbsk.Boligmarkedet har under tidligere opsving været en kilde til makroøko-nomisk ustabilitet og overophedning af økonomien. Der er derfor behov for hurtigst muligt at etablere en beskatning af boligens værdi, dvs. med en fast skatteprocent, således at den betalte skat stiger, når boligpriserne stiger, og falder, når boligpriserne falder. Det vil også bidrage til at stabilisere opsvinget.Nationalbankens prognoseNationalbankens skøn for BNP-væksten er 2,0 pct. i 2015, 2,1 pct. i 2016 og 1,8 pct. i 2017. Skønnet er uændret i forhold til prognosen fra marts.Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,5 pct. i 2015, 1,8 pct. i 2016 og 1,9 pct. i 2017. Skønnet for HICP er ligeledes uændret i forhold til marts-prognosen.Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Fortsat udsigt til vækst og stigende beskæftigelse

 

Comments are closed.