Forsikrings- og pensionsselskaberne køber danske statsobligationer

Forsikrings- og pensionsselskaberne har i august købt for 11 mia. kr. danske statsobligationer med restløbetid over 1 år, og ikke siden marts har sektorens efterspørgsel været så stor i en enkelt måned. For året som helhed har de købt for 35 mia. kr. Til sammenligning har staten år til dato udstedt statsobligationer for 81 mia. kr., heraf alene 9 mia. kr. i august.Forsikrings- og pensionsselskaberne har i 2014 vist stor interesse for papirerne i låneviften, især 2,5 pct. 2016 og 1,75 pct. 2025. Deres samlede beholdning af statsobligationer har dog været relativt konstant gennem 2014, idet de sideløbende har solgt ud af deres beholdning af 2 pct. 2014 for i alt 42 mia. kr. Ved udgangen af august ejede forsikrings- og pensionsselskaberne danske statsobligationer for 289 mia. kr., svarende til en ejerandel på 41 pct. af den cirkulerende mængde.  Forsikrings- og pensionssektorens nettotransaktioner i danske statsobligationer fordelt på løbetid ​​Anm.:  Forsikrings- og pensionssektorens midler, som er investeret gennem investeringsforeninger, er inkluderet. Alle omtalte værdier er angivet nominelt. Ændringer i udestående fordelt på papir- og ændringstype (markedsværdi) Mia. kr.Mia. kr.Pct. af         kursværdi primoMia. kr.Aktier -1,79,1       0,42.055,7- heraf noteret på Nasdaq OMX -1,79,2       0,51.939,9- – heraf OMXC-20-aktier  0,28,5       0,51.659,8Realkreditudstedelser 123,06,5       0,22.917,2- heraf SDRO 14,73,0       0,31.024,5- heraf SDO 109,22,2       0,21.252,7Statspapirer 13,815,7       1,8866,2Andre obligationer 0,00,3       0,2174,3Investeringsforeningsbeviser 2,422,8       2,01.156,4Alle VP-registrerede værdipapirer137,554,4       0,87.169,8​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Forsikrings- og pensionsselskaberne køber danske statsobligationer

 

Comments are closed.