Finansiel stabilitet 2. halvår 2016

​De systemiske kreditinstitutter opnåede en pæn indtjening i 1. halvår 2016, en udvikling der fortsatte i 3. kvartal. Nettorenteindtægterne er dog under pres af det lave renteniveau. Udlånsrenterne er i højere grad end indlånsrenterne fulgt med de pengepolitiske renter ned, og den gennemsnitlige rentemarginal for husholdninger og erhverv er reduceret.Institutterne kompenserer for de faldende nettorenteindtægter ved at søge nye forretningsområder og tilpasse gebyrerne. Indtjeningen holdes fortsat oppe af store tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger på udlån.Den nuværende kombination af økonomisk vækst og hurtigt stigende boligpriser i større byer giver grobund for øget konkurrence om kunderne. Det er positivt, at der er konkurrence om at yde boliglån til kunderne på attraktive vilkår, men konkurrencen bør ikke ske på baggrund af lempelser i kreditstandarderne. Andelen af nyudlån til låntagere med en høj gæld i forhold til indkomst, Loan-To-Income, LTI, er steget til næsten 40 pct. i København og Aarhus de seneste år og nærmer sig dermed niveauet forud for finanskrisen.Nationalbankens regnskabsbaserede stresstest er udvidet med et stress af institutternes finansieringsomkostninger. Resultater fra stresstesten, der fremskriver institutternes kapitaloverdækning i tre makroøkonomiske scenarier over de kommende to og et halvt år, viser, at de systemiske pengeinstitutter i en hård recession fortsat har positiv kapitaloverdækning i 2018 i forhold til de gældende minimumskrav.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Finansiel stabilitet 2. halvår 2016

 

Comments are closed.