Finansiel stabilitet, 2. halvår, 2014

Nationalbankens seneste udlånsundersøgelser viser en tendens til begyndende lempelse af kreditstandarderne for udlån, særligt for erhverv. Den høje udlånsvækst i pengeinstitutterne forud for finanskrisen skete netop på bekostning af kreditkvaliteten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig. Renterne i Danmark er aktuelt meget lave, volatiliteten er lav og kurserne på finansielle aktiver er steget betydeligt. Finansielle aktører kan gennem overdreven risikotagning gøre sig sårbare over for en abrupt reversering af den globale søgen efter afkast. Dermed kan de aktuelle markedsfor-hold indeholde risici for finansiel stabilitet.  Der er ikke aktuelt tegn på, at der er opbygget væsentlige risici som følge af det lave renteniveau. Men kreditinstitutterne bør sikre, at de er i stand til at modstå både de direkte tab som følge af en priskorrektion på finansielle aktiver og de afledte effekter som følge af den markedsuro, der vil kunne opstå ved en sådan markedskorrektion, fx vanskeligere markedsadgang.​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Finansiel stabilitet, 2. halvår, 2014

 

Comments are closed.