Fastforrentede realkreditobligationer er igen populære

Det danske realkreditmarked har det seneste år ændret sig. Obligationer bag fastforrentede lån udgør nu godt 29 pct. af den cirkulerende mængde mod 27 pct. for et år siden. Derudover er der sket betydelige skift i udstedelsen i de øvrige obligationstyper. Den cirkulerende mængde obligationer bag rentetilpasningslån er således reduceret med 59 mia. kr., og der er sket en forskydning over mod længere rentebinding – primært fra 1 til 3 år. Endelig er andelen af variabelt forrentede obligationer øget med 54 mia. kr. og udgør nu 20 pct. af realkreditmarkedet.Fra oktober 2013 til oktober 2014 er den cirkulerende mængde danske realkreditobligationer øget med 88 mia. kr. til 2.682 mia. kr. i nominel værdi. Heraf ejer udenlandske investorer for 545 mia. kr. svarende til en ejerandel på over 20 pct. Af de indenlandske investorer ejer forsikrings- og pensionsselskaberne for 736 mia. kr. og penge- og realkreditinstitutterne for 942 mia. kr. Cirkulerende mængde af realkreditobligationer ​​Anm.:  RTL = realkreditobligationer bag rentetilpasningslån. Fastforrentet = fastforrentede obligationer bag fastforrentede lån med samme løbetid som det bagvedliggende lån. Obligationer udstedt til finansiering af supplerende sikkerhed er ikke medtaget i opgørelsen af realkreditobligationer. Ændringer i udestående fordelt på papir- og ændringstype (markedsværdi) Mia. kr.Mia. kr.Pct. af         kursværdi primoMia. kr.Aktier  0,1-13,1       -0,62.084,0- heraf noteret på Nasdaq OMX  0,1-12,9       -0,71.968,3- – heraf OMXC-20-aktier   0,0-12,9       -0,81.696,0Realkreditudstedelser -171,1-3,1       -0,12.834,1- heraf SDRO -23,4-0,9       -0,11.041,7- heraf SDO -125,5-1,1       -0,11.175,8Statspapirer  8,7 4,9        0,6879,7Andre obligationer  0,8 0,1        0,1169,3Investeringsforeningsbeviser  9,9 7,7        0,71.171,7Alle VP-registrerede værdipapirer-155,5-3,4        0,07.138,8​

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Fastforrentede realkreditobligationer er igen populære

 

Comments are closed.