Faldende kronelikviditet kan skabe behov for de likviditetsjusterende operationer

Mængden af kronelikviditet i det danske pengemarked er blevet reduceret i 2014 bl.a. på grund af store skatteindbetalinger til staten i forbindelse med omlægning af kapitalpensioner. I 2015 forventes likviditeten at falde yderligere bl.a. som følge af indbetaling til staten af pensionsafkastskat (PAL).Ved den aktuelle mængde af kronelikviditet er de pengepolitiske indlånsrenter bestemmende for de danske pengemarkedsrenter, da de pengepolitiske modparter har et stort placeringsbehov i Nationalbanken. Når mængden af kronelikviditet reduceres yderligere, kan de sædvanlige midlertidige udsving i statens betalinger periodevis reducere likviditeten i et sådant omfang, at pengemarkedsrenterne kan stige. Det kan påvirke kronekursen.Såfremt behovet opstår, vil Nationalbanken understøtte fastkurspolitikken ved i kortere perioder at tilføre kronelikviditet til det danske pengemarked via likviditetsjusterende operationer. Likviditetsjusterende operationer er midlertidige tildelinger af kroner enten som udlån mod pant i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag eller via FX swaps.De nærmere betingelser for operationerne, herunder instrument, løbetid og procedure, vil i forbindelse med operationer blive annonceret på www.nationalbanken.dk -> Markedsinfo -> Markedsoperationer -> Likviditetsjusterende instrumenter.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Faldende kronelikviditet kan skabe behov for de likviditetsjusterende operationer

 

Comments are closed.