Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter i bankerne er faldet igennem 2016 – særligt udtalt siden november – og er i januar nede på i gennemsnit -0,16 pct. På trods af at tidsindskud og indlån med opsigelsesvarsel fortsat forrentes med positive renter, udgør de kun en meget lille del af det samlede indlån, mens de negativt forrentede anfordringslån er steget med godt 11 mia. kr. siden begyndelsen af 2016. Anfordringsindlån udgjorde ved udgangen af januar således knap 94 pct. af det samlede indlån for erhvervsvirksomheder. Det seneste fald i indlånsrenterne afspejler, at bankerne i stigende grad tilpasser sig til lavrentemiljøet. Tilpasningen ramte i første omgang de finansielle aktører – særligt investeringsforeninger og pensionskasser – men berører i stadigt større omfang erhvervsvirksomhederne, som dog tilsvarende tilgodeses af, at udlånsrenterne er faldet støt. Husholdningerne er fortsat friholdt fra negative indlånsrenter.​Udviklingen i erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter og gennemsnitsbalance i danske kroner​ Anm.: Rentesatserne er beregnet ud fra gennemsnitsbalancen.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

 

Comments are closed.