Erhvervsvirksomhederne øger indlån trods negative renter

På trods af, at renterne på anfordringsindlån fortsat er negative, bliver de danske erhvervsvirksomheder ved med at sætte flere penge i banken. Deres gennemsnitlige rente har været negativ siden april 2015, mens indlånet er vokset med 21 mia. kr. til nu 218 mia. kr. Anfordringsindlånet står for godt 94 pct. af det samlede indlån fra erhverv, mens tidsindskud udgør en stadig mindre andel, selv om renten herpå fortsat er positiv om end faldende. Den samlede gennemsnitlige indlånsrente for erhverv lå i februar lige under nul. Forsikrings- og pensionssektoren samt investeringsforeningerne har nu de laveste gennemsnitlige indlånsrenter på ca. -0,6 pct. for deres samlede indlån. I modsætning hertil får husholdningerne i gennemsnit stadig en positiv rente for at have penge stående i banken.​Indlånsrenter og gennemsnitlig balance på indlån for erhvervsvirksomheder Anm.: Alle renter er eksklusive repoindlån.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Erhvervsvirksomhederne øger indlån trods negative renter

 

Comments are closed.