Efterspørgslen efter realkreditlån afspejler lavere priser på lån med længere rentebinding

Siden årsskiftet har prisen – i form af rente og bidrag – på realkreditlån med fast rente og flekslån med længere rentebinding været faldende, og prisforskellen til lån med kortere rentebinding er derved blevet reduceret. Det afspejles i husholdningernes låntagning, hvor realkreditlån med længere rentebinding på ny er blevet populære. Det viser, at husholdningernes valg af realkreditlån er tæt forbundet med udviklingen i rente- og bidragssatserne.Siden årsskiftet er såvel den gennemsnitlige rente som bidragsbetalingerne for nye lån med længere rentebinding faldet. Udviklingen i bidragsbetalingerne skyldes en kombination af, at nogle kunder har fravalgt afdragsfrihed, og at belåningsgraden potentielt er lavere. I modsætning hertil er de gennemsnitlige bidragssatser for de kortere rentebindinger steget svagt. Tilskyndelsen til at søge mod lån med længere rentebinding (samt mod lån som følger en referencerente med rentebinding på under 1 år) og afdragsbetalinger bliver alt andet lige større i løbet af 2. halvår, fordi de udmeldte bidragsforhøjelser netop favoriserer disse lån.​Effektiv rente inkl. bidrag og forretningsomfang af husholdningernes nye realkreditlån fordelt på låntype​Anm.: Estimater af de forskellige låntyper på baggrund af rentebindingen. F-kort dækker over lån, hvor renten tilpasses hvert halve år på baggrund af Cita-renten. Venstre figur: 3 måneders glidende vægtet gennemsnit af renterne på nyudlån. Nye lån dækker både over nye og omlægning af eksisterende lån, hvor vilkår og betingelser er ændret efter genforhandling mellem realkreditinstitut og låntager.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Efterspørgslen efter realkreditlån afspejler lavere priser på lån med længere rentebinding

 

Comments are closed.