Den udestående værdi af F1-obligationer er nu lavere end for F5-obligationer

Der er nu udstedt færre realkreditobligationer bag lån med årlig refinansiering (F1-lån) end bag lån med 5-årig refinansiering, og værdien  er nu nede på 2008-niveauet. Siden 3. kvartal 2012 er værdien af F1-obligationerne faldet med 55 pct. og er med udgangen af marts 2015 faldet til 349 mia. kr., svarende til 13 pct. af de udestående realkreditobligationer.Faldet i F1-obligationerne afspejler, at realkreditlån i stigende grad finansieres med obligationer med længere løbetid end 1 år. De udestående værdier af lange fastforrentede obligationer, variabelt forrentede obligationer og realkreditobligationer bag lån med 3-årig og 5-årig refinansiering er således alle steget de seneste to år. Siden marts 2008 er værdien af realkreditobligationer bag lån med 5-årig refinansiering steget med 225 pct. til 427 mia. kr., mens værdien af obligationer bag lån med 3-årig refinansiering til sammenligning er steget til 309 mia. kr.Ved udgangen af marts var værdien af alle udstedte realkreditobligationer 3.004 mia. kr., hvoraf obligationer for 250 mia. kr. havde udløb den første hverdag i april. Resultatet af refinansieringen ved aprilterminen og det præcise omfang af låneomlægningerne vil kunne ses i statistikken for april.Udestående realkreditobligationer fordelt på type, korrigeret for udløb den første hverdag i april​​Anm.: Den udestående værdi er opgjort til nominel værdi ultimo måneden. For at undgå dobbelttælling af obligationer i forbindelse med refinansiering er obligationer med udløb dagen efter opgørelsestidspunktet ikke medtaget. Værdien af lange fastforrentede obligationer stiger bl.a., fordi det i opgørelsen ikke er muligt at tage højde for de førtidige indfrielser til termin, som har fundet sted i forbindelse med lånekonvertering i 1. kvartal. Fordelingen af korte fastforrentede obligationer på lån med forskellig refinansieringsfrekvens er estimeret på baggrund af ændringerne i det nominelle udestående i forskellige restløbetidsintervaller. “F5” er opgjort som ændringerne i det nominelle udestående 5,5-3,5 år før obligationernes udløb, “F3” er opgjort for restløbetidsintervallet 3,5-2,5 år, og “F1” er opgjort for intervallet 1,5-0 år.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Den udestående værdi af F1-obligationer er nu lavere end for F5-obligationer

 

Comments are closed.