Den danske banksektor er solid

De fleste banker har lagt finanskrisen bag sig. Bankerne har generelt en høj likviditetsoverdækning, nedskrivningerne er faldende og kapitaliseringen er øget. Den højere kapitalisering skal ses i lyset af stigende kapitalkrav til bankerne efter finanskrisen. En robust og velkapitaliseret banksektor er forudsætningen for finansiel stabilitet, og derved for en stabil økonomisk udvikling.De seneste år har bankernes indtjening været under pres som følge af lav efterspørgsel efter nye lån og lave renter. Negative renter kan forstærke dette pres. Bankerne er i gang med at tilpasse sig til de negative renter, og indlånsrenterne er faldende.Det vurderer Nationalbanken i Finansiel stabilitet, 1. halvår 2015, der er offentliggjort i dag.Nationalbankens nyeste stresstest af bankernes kapitalisering viser, at de største banker har en solid kapitaloverdækning i forhold til minimums-kravene i 2017 selv i det hårdeste af stresstestens scenarier.Kapitalkravene stiger de kommende år frem mod fuld indfasning af de nye kapitaldækningsregler i 2019. Dertil kommer, at en række sammen-lignelige lande uden for bankunionen har valgt at indføre højere kapitalkrav end de fuldt indfasede krav i Danmark. Det kan skabe en forventning i markedet om mere kapital i de danske banker. Det er derfor vigtigt, at de største banker allerede nu forbereder sig på en ny markedsstandard med højere kapitalkrav.Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Den danske banksektor er solid

 

Comments are closed.