De senere års lave renter har øget låneomlægningerne

Siden juli 2016 har danskerne indfriet fastforrentede realkreditlån for omtrent 137 mia. kr., og alene i juli 2017 indfriede de for 23 mia. kr. Det sker ofte i forbindelse med rentefald, der kan gøre det fordelagtigt for låntagerne at omlægge disse lån. Det er især obligationer med kuponrente på 3 og 3,5 pct., som er blevet udskiftet med obligationer med lavere kuponrente. Obligationer med kuponrente på 2 pct. eller derunder udgjorde ved udgangen af juli godt halvdelen af de udestående fastforrentede obligationer mod 34 pct. for et år siden.Gennem de seneste ti år har danskerne ekstraordinært indfriet fastforrentede realkreditobligationer for 1.630 mia. kr. Især var der rekordmange låneomlægninger i 2015 – hvor der i alt blev omlagt for godt 298 mia. kr. De mange omlægninger har således medført, at 76 pct. af de udestående fastforrentede realkreditobligationer i juli 2017 er udstedt inden for de seneste tre år. Derved er en stor del af obligationerne med kuponrente på 3,5 pct. eller derover allerede forsvundet fra markedet og udgør kun 8 pct. af den udestående værdi. Når de stadig eksisterer, skyldes det bl.a., at nogle lån er for små eller for korte til, at det kan betale sig til at omlægge dem.​​Ekstraordinære indfrielser og 30-årig realkreditrente Anm.: Ekstraordinære indfrielser er opgjort på baggrund af udtrækninger i fastforrentede realkreditobligationer korrigeret for ordinære udtrækninger. Den 30-årige rente er opgjort som gennemsnittet af de ugentlige renter i tre måneder inden opsigelsesfristen på fastforrentede realkreditlån. Renten er baseret på den ugentlige opgørelse fra Realkreditrådet.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - De senere års lave renter har øget låneomlægningerne

 

Comments are closed.