De danske bankers indlånsoverskud har nået nye højder

Indlånsoverskuddet var i 2. kvartal 2015 det højeste i statistikkens historie. Hen over kvartalet har indlånet i de danske banker i gennemsnit været 168 mia. kr. større end udlånet, mens overskuddet til sammenligning var 130 mia. kr. i 2. kvartal 2014. Indlånsoverskuddet er steget jævnt siden 2008, hvor det var lavest og stærkt negativt. Siden har bankerne haft relativt større indlåns- end udlånsvækst, og det har betydet, at en lang periode med indlånsunderskud vendte til et overskud i begyndelsen af 2013.  Samlet set er indlånet i bankerne steget med 45 mia. kr. over det seneste år. Det skyldes i særdeleshed, at danske husholdninger over en længere periode har øget deres indlån i bankerne, mens udlånet er faldet. I modsat retning trækker erhvervssektoren, hvor udlånet fortsat er større end indlånet. ​Indlånsoverskud i danske banker samt sektorfordelt indlånsoverskud for det seneste år​ Anm.: Indlånsoverskud er opgjort som alle sektorers (ekskl. MFI-sektorens) samlede indlån i danske banker (inkl. deres udenlandske filialer) fratrukket deres lån. Ud- og indlån er korrigeret for repoforretninger (lån og indskud med sikkerhed i værdipapirer), da de generelt er mere volatile end almindelige ind- og udlån, og fordi formålet med at indgå aftalerne ofte er at tage positioner i værdipapirer snarere end egentlig ind- og udlånsaktivitet.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - De danske bankers indlånsoverskud har nået nye højder

 

Comments are closed.