Danske udstedelser af erhvervsobligationer er på niveau med euroområdet

Ved udgangen af marts 2016 var der udstedt danske erhvervsobligationer for i alt 211 mia. kr. Siden januar 2010 er de samlede udstedelser steget næsten 70 pct., fra 126 mia. kr. De største udstedere er Dong Energy A/S, A.P. Møller – Mærsk A/S, Carlsberg Breweries A/S, TDC A/S og ISS Global A/S. Transportbranchen er den branche, som har flest mellemstore udstedere. De omfatter Øresundsbro Konsortiet I/S, A/S Storebæltsforbindelsen, DSB, Københavns Lufthavne A/S og DFDS A/S.De danske udstedelser svarede ved udgangen af 2015 til 10,2 pct. af bruttonationalproduktet, BNP. For euroområdet som helhed svarede udstedelserne af erhvervsobligationer til 10,8 pct. af BNP og lå dermed omtrent på niveau med Danmark. Udstedelsesomfanget i Danmark lå dog under andre EU-lande, fx Storbritannien og Sverige. En stor del af erhvervsobligationerne i euroområdet var udstedt fra Frankrig, hvor de ved udgangen af 2015 svarede til mere end 25 pct. af BNP. Både Tysklands og Spaniens andele svarede til mindre end 5 pct. af BNP og trak dermed i den modsatte retning. Der er dermed stor forskel på erhvervsobligationers betydning for ikke-finansielle virksomheders finansiering i de europæiske lande.​Udestående danske erhvervsobligationer fordelt på branche og udestående erhvervsobligationer i forhold til BNP fordelt på lande​ Anm.: Værdipapirudstedelserne er opgjort til nominel værdi. Udestående i forhold til BNP er opgjort ultimo 2015. Kilden til den landefordelte opgørelse er ECB.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Danske udstedelser af erhvervsobligationer er på niveau med euroområdet

 

Comments are closed.