Danske statspapirer giver positive afkast, selv om renterne er steget

Danske statspapirer har fra januar til november samlet set givet et afkast på 5 pct. i form af rentebetalinger og kursgevinster, selv om renterne er steget de sidste par måneder. Pensionsselskabernes afkast ligger ved udgangen af november på 8 pct., svarende til 27 mia.kr. Kursgevinster udgør alene 18 mia. kr. Til sammenligning har det samlede afkast til udenlandske investorer været på 3 pct. og har i høj grad været drevet af rentebetalinger.Forskellen i obligationsafkast hænger sammen med spredningen i porteføljerne. Pensionsselskaberne har placeret over 50 pct. af deres samlede portefølje af danske statspapirer i obligationer med restløbetid på over 10 år, hvor de ejer knap 90 pct. af udstedelserne. Selskabernes samlede afkast på obligationer følger derfor i høj grad udviklingen i de lange renter. Udenlandske investorer placerer – i modsætning til pensionsselskaberne – generelt deres investeringer i statspapirer med kortere løbetider. Disse papirer har en lavere rente, mens udsvingene i afkastet til gengæld er mindre.Akkumuleret månedligt afkast på danske statspapirer (venstre) og ejerandele fordelt på restløbetider, gennemsnit 2016 (højre)​Anm.: Pensionsselskabernes indirekte beholdning af aktiver, der holdes gennem danske investeringsforeninger, er medtaget. Begrebet pensionsselskaber benyttes for forsikrings- og pensionssektoren.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Danske statspapirer giver positive afkast, selv om renterne er steget

 

Comments are closed.