Category Archives: Den Danske Nationalbank

Vi har samlet de vigtigste pressemeddelser som udstedes fra den Danske Nationalbank. Klik på en nyhed og find det fulde link til artiklen. Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter.

Danmarks Nationalbank 200 år

 ​Nationalbankens historie er præget af lange perioder med en robust økonomi, men også af dramatiske episoder, hvor stabiliteten i priser, betalingssystemer og den finansielle sektor har været udfordret.I årene 1808-13 var der galopperende inflation i Danmark, og Nationalbanken blev derfor oprettet for at skabe orden i pengevæsenet. Lige siden har formålet været at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og

Læs Mere…


Jubilæumshæfte: Danmarks Nationalbank 200 år

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det har den været i 200 år. I dette hæfte kan du læse om, hvad Nationalbankens vigtigste formål egentlig er. Det var dramatiske begivenheder, der førte til, at Nationalbanken blev etableret i 1818. Napoleonskrigen og den galopperende inflation krævede en uafhængig institution, der kunne stå for seddeludstedelsen og et sikkert pengevæsen. I dag handler Nationalbankens opgaver primært om at sikre

Læs Mere…


Jubilæumsbog: Danmarks Nationalbank 1818-2018

Nationalbankens 200-årige historie er præget af lange perioder med en robust økonomi, men også af dramatiske episoder, hvor stabiliteten i priser, betalingssystemer og den finansielle sektor har været på spil. I jubilæumsbogen giver vi et overblik over Nationalbankens 200-årige historie med hovedvægten på de dele, som er særlig interessante set med nutidens øjne. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Nationalbankens 200-års jubilæum 2018

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Hvorfor er de nominelle lønstigninger så lave?

De nominelle lønstigninger har været lave siden 2010, men der har været en pæn reallønsfremgang de seneste år. Det samme er tilfældet på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, bl.a. Tyskland. Lavere gennemsnitlig kompensation ved ledighed og svag prisudvikling har siden 2013 bidraget til de lave nominelle lønstigninger i Danmark. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Kronikker mv.

Kronik af nationalbankdirektør Per Callesen bragt i Dagbladet Børsen 5. juli 2018. Den 4. juli var det 200 år siden, at Nationalbanken blev etableret, og det er en god lejlighed til at se, hvad vi kan lære af historiens bank- og finanskriser. Kriserne er ikke ens, men fælles for dem har været mærkbare negative konsekvenser for den økonomiske udvikling. SideindholdHer på siden finder du

Læs Mere…


Udlandsformue på 1.239 mia. kr.

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2018.Publiceret 6. juli 2018 Danmarks udlandsformue var 1.239 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2018. Det svarer til 57 pct. af BNP. Udlandsformuen er værdien af danskernes udenlandske aktiver på 6.713 mia. kr. fratrukket værdien af danskernes passiver over for udlandet på 5.474 mia. kr. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Studentermedhjælper til afdelingen Finansiel Stabilitet

Jobbeter i sektionen Systemisk Risiko Analyse og Politik, der er en del af afdelingen Finansiel Stabilitet. Sektionen består af 17 medarbejdere. Målet for vores arbejde er at sikre Danmark en robust økonomi gennem stabilitet i det finansielle system. Vi er sekretariat for Det Systemiske Risikoråd, vi udvikler kvantitative modeller til analyse af systemiske risici, og vi bidrager til Nationalbankens analyser og anbefalinger vedrørende finansiel

Læs Mere…


Konkurrenternes adfærd smitter af på bankernes kreditstandard

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største banker og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi:

Læs Mere…


Business Relationship Manager

Påvirk fremtidens it i Danmarks NationalbankNationalbanken har de seneste år gennemgået flere forandringer, som i stor udstrækning skaber behov for øget it-understøttelse af processer og forretningsgange. Derfor søger vi en ny kollega til vores team af Business Relationship Managers. Her bliver du en del af en nyere it-sektion, som du vil få rig mulighed for at påvirke.Vi har outsourcet driften af vores it-systemer, men

Læs Mere…


Pensionssektoren i et historisk perspektiv

Finansielle konti, 1. kvartal 2018.Publiceret 13. juli 2018 Den formue, som de danske forsikrings- og pensionsselskaber forvalter, nærmer sig hastigt 200 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt, BNP. Pensionssektoren har igennem de seneste 40 år fået en central rolle i den finansielle sektor og dansk økonomi. En rolle, som historisk set ellers har været domineret af banker og realkreditinstitutter. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs

Læs Mere…


ØKONOM TIL FINANSIEL STATISTIK

Danmarks Nationalbank er som centralbank uafhængig. De opgaver, vi er sat i verden for at løse, er både komplekse og udfordrende, og de kræver, at vi holder en høj faglighed. Hos os får du 150 af landets dygtigste økonomer som dine nye kollegaer. Sammen har vi rammerne for at udarbejde de bedste og mest dybdegående analyser inden for makro-, monetær og finansiel økonomi.JobbetDanmarks Nationalbank

Læs Mere…


Lead BI-ekspert til Danmarks Nationalbank

JobbetDanmarks Nationalbank har sat kursen mod en tværgående og ambitiøs anvendelse af BI-løsninger, som over de kommende år vil udmønte sig i flere strategiske initiativer, der skal understøtte både forretningen og it-leveranceapparatet i at gøre brug af moderne BI-teknologier og -løsninger. Første skridt på denne rejse er etableringen af en ny sektion, Data Analytiscs and Science, som nu er under opbygning, samt etableringen af en

Læs Mere…


CHEF FOR DATA ANALYTICS AND SCIENCE

JobbetTænder du på statistik og begreber som Big Data, Machine Learning og AI, og kan du omsætte data til værdi vha. effektive og brugervenlige Business Intelligence løsninger? Kan du lede og opbygge et team af dedikerede medarbejdere, der hver dag vil arbejde for at skabe de bedst mulige tekniske og vidensmæssige rammer for effektiv dataanalyse i Nationalbanken? Så har Danmarks Nationalbank jobbet for dig! Vi

Læs Mere…


Bankernes renter gennem tiden

Bank og realkredit, renter, juni 2018.Publiceret 26. juli 2018 Siden anden halvdel af 1800-tallet har bankernes gennemsnitlige ind- og udlånsrenter varieret markant. Fælles for begge renter er dog, at de toppede i 1980 ved henholdsvis 12 og 20 pct., og i dag er de på et historisk lavt niveau på ca. henholdsvis 0 pct. og 3,5 pct. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs

Læs Mere…


Danmarks valutareserve igennem 200 år

Bank og realkredit, balancer, juni 2018.Publiceret 26. juli 2018 I 200 år har et af Nationalbankens formål været at sikre stabile priser. Et formål, der siden 1980’erne er opfyldt ved hjælp af fastkurspolitikken. Historisk set afspejler valutareservens sammensætning den måde, formålet om stabile priser er blevet opfyldt på. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Danske investorer købte både udenlandske aktier og obligationer

Porteføljeinvesteringer, juni 2018.Publiceret 27. juli 2018 Danske investorer har over en længere periode øget deres beholdning af udenlandske aktier. I 1. halvår af 2018 købte de således udenlandske aktier mv. for 59 mia. kr. Siden begyndelsen af 2016 har de købt for 232 mia. kr. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Intet afkast på aktiemarkedet i 1. halvår

Værdipapirer, juni 2018.Publiceret 27. juli 2018 Danske børsnoterede aktier gav investorerne et afkast inklusive udbytter på 0 pct. i 1. halvår af 2018. Samlet set er aktiekurserne faldet med 1,8 pct. Til gengæld udlignes aktiekursfaldet af store udbytter. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.