Category Archives: Den Danske Nationalbank

Vi har samlet de vigtigste pressemeddelser som udstedes fra den Danske Nationalbank. Klik på en nyhed og find det fulde link til artiklen. Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter.

Cyberrobusthed i finanssektoren

6. september 2018De fleste kerneaktører i den finansielle sektor vurderer, at de har løftet deres cyberrobusthedsniveau siden 2016. Få kerneaktører i sektoren har ikke forbedret deres niveau. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der følger op på en lignende undersøgelse gennemført i 2016. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Nationalbanken i samarbejde med Finanstilsynet, og resultaterne indgår i en analyse af cyberrobustheden i den finansielle sektor,

Læs Mere…


Sikkerhedskoordinator til Danmarks Nationalbank

Fra 1. januar 2019 har Nationalbanken outsourcet vagtfunktionen og søger derfor en kollega, der kan have fokus på interne processer og være bindeled mellem Nationalbanken og vores eksterne vagtleverandør.Du bliver en del af et lille team på tre, der desuden indgår i sektionen “Risikostyring og Sikkerhed”, som er overordnet ansvarlig for bankens samlede sikkerhed.I din dagligdag skal du bl.a.:deltage i udarbejdelse og vedligeholdelse af

Læs Mere…


Clearingproblem fredag den 31. august 2018

​Det mest centrale system i den danske finansielle infrastruktur, som Nationalbanken bruger til at administrere overførsler mellem bankerne (Kronos), blev udskiftet 20. august, og i fredags var det første gang, at det nye betalingssystem var i funktion på en sidste bankdag i en måned. På sidste bankdag skal Nationalbanken bl.a. håndtere større overførsler på vegne af staten, som dækker udbetaling af offentlige ydelser til

Læs Mere…


Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i august 2018 formindsket med 174 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 141 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 33 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**-0,16,8Nationalbankens nettovalutakøb-0,16,8Statens

Læs Mere…


Dagens forsinkelse i udbetaling af løn og overførsler

31. august 2018Der har natten til fredag været forsinkelser i clearingen af et større antal bankbetalinger, som håndteres af Nets. Det betyder, at udbetalinger af løn og overførsler til mange danskere blev forsinket fredag morgen. Fejlen er fundet og rettet. Årsagen skyldes en parameteropsætning i Nationalbankens it-system Kronos.Alle udbetalinger er afviklet, og vil blive tilgængelige på danskernes konti i løbet af fredag formiddag, i

Læs Mere…


Meget lavt kortmisbrug i forretninger, men ændret mønster

Betalinger, 2. kvartal 2018.Publiceret 3. september 2018 Misbrug af danske betalingskort i danske forretninger lå på et meget lavt niveau i 2. kvartal 2018. Niveauet har været stabilt lavt over tid. Betalingskort blev misbrugt 3.603 gange for samlet 3,2 mio. kr. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Nationalbankdirektør Per Callesens tale ved Finans Danmarks direktørkonference september 2018

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Landbrugets realkreditgæld er hovedsageligt variabelt forrentet

Bank og realkredit, balancer, juli 2018.Publiceret 27. august 2018 Dansk landbrug er udfordret af en historisk varm og tør sommer. Samtidig fylder branchen meget i bank- og realkreditsektorens udlånsportefølje. Således var udlånet til landbruget ved udgangen af juli 312 mia. kr., svarende til 19 pct. af det samlede udlån til erhvervsvirksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden

Læs Mere…


Fastforrentede realkreditobligationer er attraktive for udlandet

Porteføljeinvesteringer, juli 2018.Publiceret 28. august 2018 Udenlandske investorer ejede ved udgangen af juli 2018 danske fastforrentede realkreditobligationer for 295 mia. kr. Det svarer til 29 pct. af obligationernes samlede mængde. Udlandets interesse for disse obligationer har været støt stigende siden begyndelsen af 2016, hvor de ejede for 154 mia. kr., svarende til 18 pct. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden

Læs Mere…


Erhvervsobligationer er rettet mod udenlandske investorer

Værdipapirer, juli 2018.Publiceret 28. august 2018 I juli 2018 var der udstedt danske erhvervsobligationer for 197 mia. kr. Heraf var 95 pct. udstedt i udenlandsk valuta og 5 pct. i kroner. Erhvervsobligationer udstedt i euro har gennem det seneste årti udgjort en stadig større andel af den udestående mængde. I juli 2018 var 65 pct. af den samlede mængde udstedt i euro mod 50

Læs Mere…


Udtalelse af nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med offentliggørelse af rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark

Mangler oversættelse – Authors Danmarks Nationalbank Mangler oversættelse – Subject Andre emner Mangler oversættelse – Type Pressemeddelelser   Mangler oversættelse – Year Mangler oversættelse – PublishedThe 14. marts 2013 Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Økonom til Statsgæld

JobbetI afdelingen Bank og Marked står vi for implementeringen af fastkurspolitikken samt forvaltningen af valutareserven og statsgælden. Du vil blive tilknyttet sektionen Statsgæld, der lægger strategien for statens optagelse af gæld og er ansvarlig for styringen af risikoen på statsgældsporteføljen. Vores formål er at sikre staten den bedst mulige låntagning og at være med til at understøtte et effektivt og velfungerende statsobligationsmarked, der har

Læs Mere…


Nationalbankens nye betalingssystem for den finansielle sektor er sat i drift

20. august 2018Nationalbanken har i weekenden udskiftet det mest centrale betalingssystem i den danske finansielle infrastruktur, og mandag den 20. august er første bankdag med det nye system.Systemet, der hedder Kronos2, er en avanceret netbank, som banker, realkreditinstitutter og afviklingssystemer er forbundet til. Kronos2 sikrer, at danske kroner overføres sikkert og hurtigt. Kronos2 indgår som en central del i afviklingen af valutahandler, værdipapirhandler og

Læs Mere…


NEP-krav til realkredit reducerer finansieringsbehov i krisetider

Nationalbankens beregninger viser, at realkreditinstitutternes samlede finansieringsbehov i perioder med store fald i boligpriserne vil være mindre med et NEP-krav end uden et NEP-krav. Det skyldes, at et NEP-krav vil øge realkreditinstitutternes finansieringsbehov i normale tider, og det sikrer dermed, at institutterne er bedre rustede til at imødegå perioder, hvor boligpriserne falder, og kravet om supplerende sikkerhed stiger. Dermed bliver institutternes finansieringsbehov mindre følsomt

Læs Mere…


Hvordan har Danmark klaret sig siden finanskrisen?

​Dansk økonomi blev ramt af et kraftigt tilbageslag efter finanskrisen og var efterfølgende lang tid om at komme ud af lavkonjunkturen. Siden 2013 har økonomien været inde i et opsving, men væksten har været moderat, så realt bruttonationalprodukt, BNP, i dag er 6 pct. højere end i 2007, dvs. lige før krisen ramte. Flere af nabolandene har klaret sig bedre, når der udelukkende fokuseres

Læs Mere…


Økonomer (Analytikere) til Finansiel Stabilitet

JobbetI Finansielle Institutioner (der er en del af afdelingen Finansiel Stabilitet) følger vi udviklingen i penge- og realkreditinstitutterne og på de finansielle markeder. Vi er med hele vejen fra overvejelser om ændringer i love og reguleringer til internationalt samarbejde. Vi interesserer os både for sektoren som helhed og for de største enkeltaktører. Hvor kan der opstå risici for stabiliteten i sektoren, og hvordan kan

Læs Mere…


Opkøb øger udlandets direkte investeringer i Danmark

Direkte investeringer, 2. kvartal 2018.Publiceret 14. august 2018 Det seneste år har udenlandske investorer været involveret i opkøb af flere større danske virksomheder. Blandt de seneste handler var opkøbet af TDC i 2. kvartal 2018. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Erfaren lønkonsulent til Danmarks Nationalbank

JobbetDin vigtigste opgave er sammen med vores anden lønkonsulent at sikre, at vores ca. 450 medarbejdere får udbetalt korrekt løn, og at medarbejderne kan få svar på deres spørgsmål om løn, ferie og lignende.Derudover består arbejdsopgaverne af:- Afstemninger i forbindelse med lønkørsel- Udtræk og rapportering, fx af realiseret løn – Administration af aktivitetsregistreringssystemet EazyProject- Indberetning til fx Skat og Danmarks Statistik- Administration af ferie,

Læs Mere…


Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i juli 2018 formindsket med 60 mio. kr. til 468,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 82 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 142 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**0,16,9Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9Statens

Læs Mere…


Analytisk stærk økonom (gerne ph.d.) til Økonomi og Pengepolitik

JOBBETSkab værdi for det danske samfundDin overordnede opgave er at lave analyser af monetære og makrofinansielle forhold i Danmark og udlandet. Analyserne ligger til grund for Nationalbankens vurdering af dansk økonomi. På den baggrund vil dit arbejde medvirke til at understøtte Nationalbankens anbefalinger til den økonomiske politik, som bl.a. formidles i bankens publikationer og præsenteres på det halvårlige pressemøde. Formålet er at bidrage til

Læs Mere…


ECB lederartikel, marts 2008

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, juni 2010

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, november 2013

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, juni 2006

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, juli 2006

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, november 2006

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, december 2006

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, januar 2007

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, februar 2007

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECB lederartikel, april 2007

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.