Category Archives: Den Danske Nationalbank

Vi har samlet de vigtigste pressemeddelser som udstedes fra den Danske Nationalbank. Klik på en nyhed og find det fulde link til artiklen. Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter.

30 pct. af boliglånene er nu med fast rente og afdrag

Bank og realkredit, balancer, august 2018.Publiceret 27. september 2018 Andelen af fastforrentede realkreditlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse nåede knap 30 pct. ved udgangen af august 2018. Det er den højeste andel siden 2009. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Ti års rentefald på boliglån

Bank og realkredit, renter, august 2018.Publiceret 27. september 2018 Renterne på danskernes boliglån er faldet siden 2008. Fra en gennemsnitlig rente inkl. bidrag på tæt ved 6 pct. i 2008 til under 2,2 pct. i august 2018. Det er samtidig det laveste niveau siden statistikkens begyndelse i 2003. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Opsparingsivrige danskere

Finansielle konti, 2. kvartal 2018.Publiceret 28. september 2018 De danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen mellem deres finansielle aktiver og gæld – steg med 46 mia. kr. i 1. halvår 2018. Det svarer til en stigning på 17.000 kr. for den gennemsnitlige husholdning, som nu har en finansiel nettoformue på ca. 1,42 mio. kr. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden

Læs Mere…


Pensionssektoren har aktier og obligationer i udlandet for 1.879 mia. kr.

Porteføljeinvesteringer, august 2018.Publiceret 28. september 2018 Pensionssektoren har udenlandske porteføljeinvesteringer i aktier og obligationer for i alt 1.879 mia. kr. Det svarer til omkring 400.000 kr. pr. voksen dansker. De udenlandske porteføljeinvesteringer udgør lidt mere end halvdelen af sektorens samlede værdipapirbeholdning. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Fra udlandsgæld til stor formue på ti år

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2018.Publiceret 28. september 2018 Danmark har siden finanskrisen for ti år siden opbygget en betydelig udlandsformue, som i 2. kvartal 2018 var på 1.390 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, og placerer Danmark blandt Europas kreditornationer. I 2. kvartal 2008 havde Danmark derimod en udlandsgæld på 8 pct. af BNP. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank.

Læs Mere…


Danskerne fravælger obligationer

Værdipapirer, august 2018.Publiceret 28. september 2018 Husholdningerne har i stort omfang fravalgt at investere direkte i danske obligationer. I august 2018 udgjorde investeringer i obligationer 35 mia. kr., svarende til 4 pct. af husholdningernes beholdning af danske værdipapirer. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 110 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 139 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**0,16,9Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9Statens

Læs Mere…


It-projektleder

Stillingen er placeret i afdelingen Virksomhedsservice, Strategi og Økonomi, hvor du bliver en del af et alsidigt projektlederteam, som leder strategiske projekter med fokus på gevinstrealisering. Det foregår i et miljø, hvor vi lægger vægt på arbejdsglæde, læring, samarbejde og kompetenceudvikling både fagligt, personligt og kollektivt. Engagementet er højt, og tonen er uformel. Vi sætter tillid og videndeling i højsædet, bl.a. i forhold til

Læs Mere…


30 pct. af boliglånene er nu med fast rente og afdrag

Bank og realkredit, balancer, august 2018.Publiceret 27. september 2018 Andelen af fastforrentede realkreditlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse nåede knap 30 pct. ved udgangen af august 2018. Det er den højeste andel siden 2009. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Ti års rentefald på boliglån

Bank og realkredit, renter, august 2018.Publiceret 27. september 2018 Renterne på danskernes boliglån er faldet siden 2008. Fra en gennemsnitlig rente inkl. bidrag på tæt ved 6 pct. i 2008 til under 2,2 pct. i august 2018. Det er samtidig det laveste niveau siden statistikkens begyndelse i 2003. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Controller eller it-revisor til kontrol af brugeradgange

I IT-sektionen har vi et team, der arbejder med rådgivning om roller og rettigheder til bankens systemer i forbindelse med større og mindre projektopgaver, den daglige drift og opfølgende kontroller. Vores formål er løbende at optimere og automatisere de brugeradministrative processer. I øjeblikket arbejder vi med projekterne Identity Access Management, IAM, og Privileged User Management, PUM, som skal øge effektiviteten og sikkerheden i autorisationsprocesserne.Du

Læs Mere…


Opsparingsivrige danskere

Finansielle konti, 2. kvartal 2018.Publiceret 28. september 2018 De danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen mellem deres finansielle aktiver og gæld – steg med 46 mia. kr. i 1. halvår 2018. Det svarer til en stigning på 17.000 kr. for den gennemsnitlige husholdning, som nu har en finansiel nettoformue på ca. 1,42 mio. kr. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden

Læs Mere…


Pensionssektoren har aktier og obligationer i udlandet for 1.879 mia. kr.

Porteføljeinvesteringer, august 2018.Publiceret 28. september 2018 Pensionssektoren har udenlandske porteføljeinvesteringer i aktier og obligationer for i alt 1.879 mia. kr. Det svarer til omkring 400.000 kr. pr. voksen dansker. De udenlandske porteføljeinvesteringer udgør lidt mere end halvdelen af sektorens samlede værdipapirbeholdning. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Fra udlandsgæld til stor formue på ti år

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2018.Publiceret 28. september 2018 Danmark har siden finanskrisen for ti år siden opbygget en betydelig udlandsformue, som i 2. kvartal 2018 var på 1.390 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, og placerer Danmark blandt Europas kreditornationer. I 2. kvartal 2008 havde Danmark derimod en udlandsgæld på 8 pct. af BNP. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank.

Læs Mere…


Danskerne fravælger obligationer

Værdipapirer, august 2018.Publiceret 28. september 2018 Husholdningerne har i stort omfang fravalgt at investere direkte i danske obligationer. I august 2018 udgjorde investeringer i obligationer 35 mia. kr., svarende til 4 pct. af husholdningernes beholdning af danske værdipapirer. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Jubilæumsbog: Danmarks Nationalbank 1818-2018

Nationalbankens 200-årige historie er præget af lange perioder med en robust økonomi, men også af dramatiske episoder, hvor stabiliteten i priser, betalingssystemer og den finansielle sektor har været på spil. I jubilæumsbogen giver vi et overblik over Nationalbankens 200-årige historie med hovedvægten på de dele, som er særlig interessante set med nutidens øjne. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Omkostninger ved betalinger er faldet

Betalingsrådet har undersøgt samfundets omkostninger ved betalinger i Danmark. De samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem husholdninger og virksomheder er næsten halveret på syv år. Ingen betalingsformer er blevet dyrere, hverken i fysisk handel eller fjernhandel, og danske husholdninger har adgang til flere betalingsformer med lave omkostninger for samfundet. Samfundets samlede omkostninger ved alle slags betalinger var 15,6 mia. kr. i 2016. Nyheden er leveret

Læs Mere…


30 pct. af boliglånene er nu med fast rente og afdrag

Bank og realkredit, balancer, august 2018.Publiceret 27. september 2018 Andelen af fastforrentede realkreditlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse nåede knap 30 pct. ved udgangen af august 2018. Det er den højeste andel siden 2009. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Ti års rentefald på boliglån

Bank og realkredit, renter, august 2018.Publiceret 27. september 2018 Renterne på danskernes boliglån er faldet siden 2008. Fra en gennemsnitlig rente inkl. bidrag på tæt ved 6 pct. i 2008 til under 2,2 pct. i august 2018. Det er samtidig det laveste niveau siden statistikkens begyndelse i 2003. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


ECBs økonomiske oversigt, september 2018

Opret din egen nyhedsprofil Vælg selv, hvilke nyheder du vil modtage fra vores nyhedsservice, fx nye publikationer, nøgletal og jobopslag.Tilmeld dig Nationalbankens nyhedsservice. Afmeld eller ændr din nyhedsservice.Nyheder som RSS-Feed  Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

24. september 2018De samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem husholdninger og virksomheder udgjorde i 2016 i alt ca. 11 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af bruttonationalproduktet. Det er næsten en halvering i forhold til 2009.Faldet i samfundets brug af ressourcer ved betalinger i Danmark kan opgøres til 7 mia. kr. De lavere omkostninger er opnået, selv om antallet af betalinger mellem husholdninger og virksomheder

Læs Mere…


Serviceassistent til rengøring

I Driftsservice i Nationalbanken arbejder vi med, at vi og vores kollegaer har en ren og funktionel arbejdsplads, og vi bidrager til, at ansatte i Nationalbanken har en høj arbejdsglæde.Din arbejdsdag starter kl. 5:00, hvor du skal være omklædt og klar til arbejdet. Stillingen er på 30 timer om ugen fordelt på 5 dage.Du bliver en del af et rengøringsteam på 10 kollegaer, der

Læs Mere…


Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Den politiske aftale på hvidvaskområdet øger myndighedernes mulighed for at slå ned på ulovligheder på en mærkbar måde. Det er vigtigt for den danske finansielle sektors omdømme nationalt og internationalt. Nationalbanken støtter det skærpede bødeniveau og den generelt forstærkede bekæmpelse af hvidvask. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.


Dansk økonomi i fremgang uden tegn på væsentlige ubalancer

12. september 2018Dansk økonomi befinder sig i øjeblikket i en af de længste perioder med uafbrudt fremgang, og det er sket, uden at der er opbygget væsentlige ubalancer. Siden foråret 2013 er der kommet flere i arbejde måned efter måned, og ledigheden er faldet. Presset på arbejdsmarkedet er dermed forstærket. Samlet set er beskæftigelsen steget med 200.000 personer, hjulpet af tidligere vedtagne reformer og

Læs Mere…


Finansielle forhold understøtter opsvinget

Aktie- og boligpriserne er steget betydeligt de seneste år, og renterne er usædvanligt lave. Baseret på en strukturel vektor-autoregressiv model estimeres disse forhold sammen med kreditvæksten under ét at have bidraget til år til år-væksten i BNP med 0,3-0,5 procentpoint pr. år siden 2016. Bidraget har de seneste år været på det højeste niveau siden før den finansielle krise i 2008. De finansielle forhold

Læs Mere…


Monetære og finansielle tendenser – september 2018

Kronen har været stabil, og det er nu den længste periode uden interventioner i valutamarkedet siden indførelsen af fastkurspolitikken i 1982. Den pengepolitiske normalisering i euroområdet er undervejs, og ECB forventer at stoppe for yderligere opkøb af obligationer ved udgangen af året. Danske husholdninger har gennem de senere år skiftet til lån med lav renterisiko og med afdrag. Det har gjort deres rådighedsbeløb mindre

Læs Mere…


Udsigter for dansk økonomi – Højkonjunktur uden tegn på ubalancer

Fremgangen i dansk økonomi fortsætter med pæn vækst og stigning i beskæftigelsen. Væksten i det reale BNP i 2017-18 skønnes til 1,8 pct. i gennemsnit og tilsvarende de kommende to år. Presset på arbejdsmarkedet er stigende, og lønstigningstakten er øget en smule. Det er der rum til i økonomien. Det er i gode tider, at man skal forberede sig på tiden efter en vending

Læs Mere…


Dansk økonomi i balance under højkonjunkturen

Dansk økonomi befinder sig i en af de længste perioder med uafbrudt fremgang. Opsvinget har været sundere og mere balanceret, end det var i midten af 2000’erne, hvor økonomien var overophedet. Selv om der er pres på arbejdsmarkedet i øjeblikket, er det ikke så voldsomt som dengang. Fremgangen kan fortsætte, uden at der opstår ubalancer, men erfaringerne viser også, at en overophedning kan komme

Læs Mere…


Arbejdsmarkedet strammer langsomt til

Det danske arbejdsmarked er præget af tiltagende kapacitetspres, men giver fortsat ikke indtryk af tendenser til overophedning. Baseret på et bredt spektrum af indikatorer er det indtrykket, at der har været en balanceret udvikling på arbejdsmarkedet under opsvinget hidtil. Ændret sammensætning af befolkningen i den arbejdsdygtige alder har siden 2008 isoleret set mindsket arbejdsudbuddet. Det understreger behovet for udenlandsk arbejdskraft til at understøtte opsvingets

Læs Mere…


Cyberrobustheden i den finansielle sektor

De fleste kerneaktører i den finansielle sektor vurderer, at de har løftet deres cyberrobusthedsniveau siden 2016. Få kerneaktører i sektoren har ikke forbedret deres niveau. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Danmarks Nationalbank. Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.