Børsnoteringen af Nets reducerer udlandets direkte investeringer i Danmark

Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 8 mia. kr. i 3. kvartal 2016, mens de danske investeringer i udlandet steg med 17 mia. kr. Stigningen i de udadgående investeringer er ligeligt fordelt mellem koncernlån og egenkapitalinvesteringer.Faldet i de indadgående direkte investeringer hænger bl.a. sammen med børsnoteringen af Nets A/S i september, hvor de udenlandske ejere solgte en del af deres Nets-aktier. Over halvdelen af de udbudte aktier blev dog solgt til andre udenlandske investorer, hvilket var med til at øge udlandets investeringer i porteføljeaktier. Når en udenlandsk investor ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i et dansk selskab, er der tale om en direkte investering, mens ejerandele under 10 pct. er en porteføljeinvestering. I forbindelse med en børsnotering modsvares faldet i de indadgående direkte investeringer derfor ofte af en stigning i de indadgående porteføljeinvesteringer.Det er ikke første gang, at udenlandske direkte investorer har opkøbt store danske virksomheder og senere solgt ud af deres investeringer ved en børsnotering. Tidligere eksempler tæller bl.a. ISS, TDC og Chr. Hansen. Især børsnoteringen af TDC i 2010 medførte, at de indadgående investeringer faldt markant, men det blev tilsvarende delvist modsvaret af, at de indadgående porteføljeinvesteringer steg.​Akkumulerede direkte investeringer ind og ud af Danmark​ Anm.: Akkumulerede direkte investeringer siden 2005 er opgjort eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer. Reduktionen i 4. kvartal 2010 i de indadgående investeringer skyldes primært udenlandske investorers salg af TDC-aktier ved børsnoteringen.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Børsnoteringen af Nets reducerer udlandets direkte investeringer i Danmark

 

Comments are closed.