Bankernes udlånsrenter til danske husholdninger er historisk lave

Den gennemsnitlige rente på bankernes udlån til privatpersoner og personligt ejede virksomheder fortsætter med at falde og er nu historisk lav. Over det sidste år er den faldet med i gennemsnit 0,7 procentpoint. Siden juni 2014 er den gennemsnitlige rente på lån med sikkerhed i bolig faldet fra 4,3 til 3,8 pct., mens den på lån til forbrug og andet er faldet med 0,9 procentpoint til 6,3 pct. Også renten på bankernes nyudlån er faldet, nemlig til 4,3 pct., hvilket er 1,1 procentpoint lavere end for et år siden.Faldet i den gennemsnitlige rente skyldes bl.a., at renteniveauet generelt er faldet, men kan også ses som et resultat af, at husholdningernes lån gradvis har ændret sammensætning. Andelen af udlån med sikkerhed i bolig er steget støt og ligger i juni 2015 på 60 pct. af det samlede bankudlån. Det trækker den samlede gennemsnitsrente ned på grund af den generelt lavere risiko, der er på låntypen. De lavere renter på lån med sikkerhed i bolig gør det samtidig mere fordelagtigt for husholdninger at vælge sådanne lån. ​Udvikling i bankernes udlånsrenter til danske husholdninger i kroner samt ultimobalancen​Anm.: Rentesatserne er beregnet ud fra gennemsnitsbalancen, mens andelene er beregnet ud fra ultimobalancen. 

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Bankernes udlånsrenter til danske husholdninger er historisk lave

 

Comments are closed.