12 år med fremgang i danske investeringer i udlandet

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 65 mia. kr. i 2016, mens udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 14 mia. kr. Siden 2005 har de udadgående investeringer hvert år været større end de indadgående. Samlet set over perioden har danske virksomheder investeret 559 mia. kr. i udlandet, mens udenlandske har investeret 212 mia. kr. i Danmark.Det er i høj grad de store danske virksomheder, som investerer i udlandet. Flere tusinde danske virksomheder har datterselskaber i udlandet, men alene de ti største koncerner – målt på værdien af deres udenlandske investeringer – stod i 2016 for omtrent halvdelen af investeringerne, mens de i 2015 stod for knap to tredjedele.Faldet i udlandets direkte investeringer i Danmark i 2016 skal ses i sammenhæng med børsnoteringen af Nets A/S, som indebar, at virksomhedens udenlandske ejerkreds blev mere spredt. Når en udenlandsk investor ejer over 10 pct. af aktiekapitalen i en dansk virksomhed, er der tale om en direkte investering, mens en ejerandel under 10 pct. er en porteføljeinvestering. Faldet i de indadgående direkte investeringer er derfor delvist modsvaret af, at de indadgående porteføljeinvesteringer er steget i 2016. De udenlandske direkte investeringer i Danmark er tidligere faldet som følge af børsnoteringer – fx af Chr. Hansen Holding A/S og TDC A/S i 2010.​​Akkumulerede direkte investeringer ind og ud af Danmark ​Anm: Akkumulerede direkte investeringer (transaktioner) siden 2005 er opgjort eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - 12 år med fremgang i danske investeringer i udlandet

 

Comments are closed.